Kehittyvä tietotekniikka luo mahdollisuuksia

startup-1805215_640Maailma on tällä hetkellä historiansa suurimman mullistuksen keskellä. Rajat politiikan, liike-elämän, taiteen, akatemian, tai minkä tahansa nimetyn osa-alueen välillä ovat häviämässä. Tietoteknologian kehitys tulee muutamaan seuraavien muutamien vuosien aikana jokaisen yhteiskuntamme osa-alueen ja ennen kaikkea yhdistämään nämä osa-alueet toisiinsa.

Tässä artikkelissa tutkitaan muutosten luomia mahdollisuuksia muutamalla liike-elämän osa-alueella. Jokainen ihminen on kytköksissä maailmanlaajuiseen informaatioverkkoon, jossa hän voi antaa oman näkemyksensä ja osansa koko maailman tietovirtaan, sekä tietysti myös saada tietoa muiden näkemyksistä.

Maailma on nyt kuin teini-ikäinen nuori, joka yhtäkkiä joutuukin arvioimaan uudestaan kaikki ominaisuutensa ja koko identiteettinsä.

Myynti ja markkinointi

IT-teknologian kehityksen vaikutus myyntiin ja markkinointiin on jo selvästi näkyvissä. Massamarkkinointi on jäämässä historiaan, ja markkinointia leimaavat yksilöllisyys ja kohdentaminen. Markkinointi alkaa jo tuotteen suunnittelemisesta, sillä potentiaaliset asiakkaat voivat löytää tietoa tuotteesta aivan itse, ja he löytävätkin tuotteen mieluummin itse, sen sijaan, että tuotetta tyrkytettäisiin heille.

Kestävän asiakaskannan kasvattamiseksi on hyvä antaa asiakkaiden löytää tuote itse. Löytäminen luo tunteen jostain omasta ja erityisestä. Jos asiakas löytää tuotteen näkemällä valtavan valotaulun kauppakeskuksen kyljessä, tuote on jo menettänyt erityisyytensä arvon. Myös myyntityö on kehittymässä tähän suuntaan.

Jos olet myymässä ratkaisuja yrityksille tai asiakkaille paras lähestymistapa ei ole tyrkyttäminen, vaan asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen, ja näihin vastaaminen. Hyvä myyjä kysyy asiakkaalta enemmän kysymyksiä, kuin puhuu itse tuotteesta. Hyvä myyjä myös kuuntelee enemmän kuin puhuu.

Logistiikka

Logistiikan optimointi on ollut jo pitkään keskeinen haaste tuotantoketjun tehostamisessa. Tietotekniikan kehittymisellä on kaksi vaikutusta logistiikkaan: Logistiikkaan järjestelyn ja organisoinnin tehokkuus tulevat parantumaan huomattavasti, kun logistisista operaatioista kerätyllä tiedolla voidaan optimoida jakelureittejä ja aikatauluja.

Logistiikan ohjaus ei tarvitse enää ihmisiä muuhun kuin valvontaan, ja algoritmit hoitavat työnjaon, aikataulutuksen ja tehostamisen. Esimerkiksi tukku/ ja kuljetusliike saattaa helposti tehostaa kuljetustoimintojaan ajallisesti ja rahallisesti jopa 40% palkkaamalla konsulttiyrityksen keräämään ja tutkimaan tietoa jakeluverkoston toiminnasta ja löytämään sen heikot ja paranneltavat kohdat.

Kommunikaatio

Kommunikaatioteknologia vaikuttaa sekä yrityksen sisäiseen että ulkoiseen viestintään. Yritykset sekä pystyvät että suorastaan joutuvat olemaan jatkuvassa yhteydessä ulkoiseen maailmaan sosiaalisen median ja perinteisen median kautta. Myös yhteistyö esimerkiksi hyväntekeväisyyteen tai julkiseen toimintaan tähtäävien yhdistysten kanssa on lisääntymässä. Kommunikaatioyhteydellä ulkomaailmaan on myös hyötynsä. Yritys oppii kuuntelemaan sidosryhmiään, ja toimimaan sovinnaisesti: ristiriidat sekä skandaalit voidaan välttää ja samalla kerääntyy tietoa oikeanlaisten palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen. Ulkoinen viestintä ei ole vain yksisuuntaista.

Sisäinen viestintäteknologia taas mahdollistaa yrityksen hallintotasojen karsimisen, tai niiden muodostaman ”rikkinäisen puhelimen” ohittamisen, siis huonon viestiketjun alemmilta tasoilta johtoryhmälle. Yritykset voivat perustaa virtuaalisia foorumeita, joissa voidaan vaihtaa ideoita ja palautetta, ja lisäksi henkilökohtainen yhteydenotto on helpompaa digitaalisten kanavien kautta. Tämä kehitys on johtanut myös avokonttoreiden yleistymiseen, ja työpaikan pomo onkin usein tavattavissa melkein milloin vain.

Työnteko

Tietotekniikka on mahdollistanut etätyöjärjestelyihin siirtymistä, vaikka ihme kyllä tämä siirtymä on tapahtunut huomattavasti hitaammin kuin teknologia mahdollistaisi. Suurin kysymys on luottamuskysymys työnantajan ja työntekijän välillä.

Vaikka on selvää, että etätyöpäivät vähentävät stressiä ja parantavat tätä kautta suorituskykyä ja tuottavuutta, työnantajia silti epäilyttää päästää työntekijä omiin oloihinsa. Jokin pitää vielä vanhoja tapoja jostain syystä luotettavana. Ja ei ihme, moni esimies varmasti kokee alaisensa tekevän työtä vain jos hän todistaa sen omin silmin. Ehkä voisikin kokeilla ottaa kuvan itsestään kotona työpöydän ääressä ja lähettää kuvaviestinä pomolle?