Nykyteknologian aiheuttamat uhat

get-me-out-1605906_640

Mobiililaitteet

Mobiililaitteet itsessään eivät ole uhka, päinvastoin. On kuitenkin selvää, että mitä enemmän internet-liikennettä mobiililaitteiden kautta kulkee, sitä suuremmaksi niihin leviävien virusten kantakin kasvaa. On jopa ennustettu, että noin vuoden 2025 paikkeilla suunnilleen 80 prosenttia kaikesta internetliikenteestä kulkisi mobiililaitteiden kautta.

Tällöin voidaan olettaa, että niiden välillä ja mukana tulee varmasti kulkeutumaan suunnilleen saman verran viruksia kuin nykyään tietokoneista löytyy. Ja koska puhelimissa tallennustila on pienempi ja usein oletustallennuskin tapahtuu pilveen, on todennäköistä, että nämä virukset ja robotit yrittävät tunkeutua juuri sinne mobiililaitteista käsin. Enää viruksilta ei siis tarvitse suojata pelkästään laitteessa itsessään olevaa dataa, vaan myös muita laitteita sekä dataa, joihin nuo tihulaiset voivat päästä käsiksi pilven kautta.

Myös omien mobiililaitteiden tuominen työpaikalle – ja niiden käyttäminen siellä – saattaa jossain vaiheessa tulla kyseenalaiseksi ainakin tarkasti säädeltyjen alojen osalta. Jotta esimerkiksi tarkan yksityisyydensuojan tarvitsevat tiedot pysyisivät parhaiten salassa, pitää työnantajan varmistua, että tietoturva säilyy myös työntekijöiden henkilökohtaisten mobiililaitteiden osalta. Tässä tietysti viittaamme esimerkiksi pilven kautta leviäviin viruksiin.

Hakkerointi

Vaikka ajat ja teknologia muuttuvat, pysyy hakkerointi silti osana teknologiaa. Kuten useaan otteeseen on todistettu, on melkein mitä tahansa mahdollista hakkeroida. Vaikka jatkuvasti kehitetään parempia suojausmekanismeja ja tietoturva paranee, kehittävät hakkeritkin valitettavasti omia metodejaan. Nykypäivänä niin autojen, tietokoneiden kuin jopa sydämentahdistintenkin hakkeroiminen onnistuu, joten voimme olettaa, että mitä enemmän teknologiaa elämäämme lisätään, sitä enemmän hakkerit yrittävät sinne tunkeutua.

Vaikka hakkereiden, virusten ja muiden uhkien varalta on hyvä suojautua, ei nykyteknologian edessä kannata silti vajota synkkyyteen. Totuus nimittäin on, että se tuo varmasti ainakin saman verran hyötyä, kuin se tuo huolta.