Ammattiryhmät vaarassa teknologian kehittyessä

art-1192793_640Tieto- ja viestintäteknologia ovat teknologian aloista erityisesti kehittyneet viimevuosina huimin harppauksin. Vaikka teknologian kehitys on tuonut – ja tuo varmasti tulevaisuudessakin – monia mukavia asioita, aiheuttaa se silti myös pelkoa.

Pelko aiheutuu usein siitä, että teknologian ja sen tuottamien robottien tai uusien tietokoneohjelmistojen ja -sovellusten pelätään vievän tavallisten ihmisten työt. Tätä on pelätty jo vuosikausia ja onpa siitä joillain aloilla tullut ihan todellisinta tottakin. Esimerkiksi maataloudessa koneet ovat korvanneet jo ison osan ennen ihmisvoimin tehdyistä töistä. Teolliseen vallankumoukseen verrattava murros alkaa olla käsillä.

Jos ajatellaan realistisesti, on olemassa varmasti monia ammatteja, joissa kone pärjäisi aivan yhtä hyvin kuin ihminen – ellei jopa paremmin. Ja jos voidaan vähentää työvoimaa, jää yritykselle viivan alle enemmän tulosta, se on raaka fakta, joka tietysti motivoi jokaista voittoa tavoittelevaa yritystä. Teknologia ei kuitenkaan korvaa ihmistä silmän räpäyksessä, mutta pikkuhiljaa työpaikkojen rakenne ja työtehtävien laatu tulee varmasti muuttumaan.

Puhelimitse tapahtuva myynti ja asiakaspalvelu

Yksi todennäköisimmin teknologian kehityksen myötä katoavista ammateista on puhelinmyyjä sekä puhelimitse asiakkaita palvelevan asiakaspalvelijan työ. Tähän vaikuttaa varmasti ainakin se, että robotiikka tulee tulevaisuudessa toimimaan vielä paljon monipuolisemmin kuin nykyään.

Robotit voivat jo tänä päivänä oppia asioita, joten tulevaisuudessa tämä ominaisuus varmasti tulee vielä kehittymään. Puhelinmyynnin ja -asiakaspalvelun automatisointi voikin joidenkin vuosien kuluttua olla varsin yksinkertaista. Tällöin erityisesti pitkien aukioloaikojen asiakaspalvelut tai ympärivuorokautinen myyntityö onnistuu reilusti pienemmillä kuluilla.

Pankkivirkailijat ja toimistotyö

Otetaan alkuun esimerkki pankkivirkailijoista ja siitä, kuinka robotit ovat jo osittain korvanneet heidän työtehtävänsä. Kun vielä joitakin vuosikymmeniä sitten rahaa haettiin aina pankin tiskiltä pankkikirja kourassa, ei tavallinen Maija Meikäläinen enää astu pankkiin välttämättä kuin lainaa hakemaan – vaikka senkin voi nykyisin tehdä jo kotoa käsin.

Nykyään käteisen tarpeessa palvelevat pankkiautomaatit, mutta vieläkin useammin maksut tehdään kortilla tai mobiilimaksupalveluita käyttämällä. Eikä muutakaan pankkiasiointia varten tarvitse lähteä itse pankin konttoriin, vaan asiat hoidetaan verkkopankin kautta. Siispä pankkivirkailijoiden työ ja tarve on jo nykypäivänä vähentynyt reilusti siitä mitä se joskus ennen oli. Ja sama suuntaus tulee jatkumaan tulevaisuudessa, kun teknologia aina vain kehittyy.

Toimistotyöntekijät, tässä tarkoitamme rutiininomaisten toimistotöiden tekijöitä, ovat pankkivirkailijoiden kanssa samassa asemassa. Jo nykyisin on tietokoneohjelmistoja, jotka hoitavat osan heidän töistään, eikä varmasti aikaakaan, kun lisää hommia poistuu toimistotyöntekijöidenkin työlistalta ja lopulta koko ammattikunta pikkuhiljaa katoaa.

Mallit – elävistä malleista tulosteisiin

Mallin työ ei välttämättä tule heti ensimmäiseksi mieleen, kun mietitään, mikä työpaikka voisi teknologian kehittymisen myötä kadota. On kuitenkin niin, että erityisesti katalogi mallit, jotka siis esittelevät vaatteita ja asusteita vaikkapa tavarataloketjujen mainoksissa, voidaan korvata 3D mallinnuksena valmistetulla nukella, jota voidaan kuvankäsittelyllä sitten muokata halutun lopputuloksen saamiseksi. Näin säästetään tietysti rahaa ja ehkä myös aikaakin. Catwalk-mallien uraa teknologia ei ehkä niinkään uhkaa, eikä se varmasti syö taiteellista muotikuvausta toteuttavien valokuvaajienkaan ihmismallien tarvetta.

Vaikka teknologian kehitys ja sen luomat mahdollisuudet ovat positiivisia asioita, on niissä aina myös toinen puoli, joka on pelko oman työpaikan menetyksestä. Erityisesti vanhemmilla ihmisillä pelkona on myös se, saako mistään enää uutta työtä. Positiiviselta kannalta katsottuna voidaan kuitenkin todeta, että teknologian kehitys saattaa hyvinkin myös luoda uusia työpaikkoja. Esimerkiksi oppimaan oppivat robotit tarvitsevat kouluttajia tai ohjaajia ja näihin hommiin tarvitaankin ihminen. Myös useat nykyisetkin ammatit tulevat säilymään vielä pitkään, sillä esimerkiksi luovuus ja vuorovaikutustaidot ovat sellaisia, joita ainakaan lähitulevaisuuden roboteilla ei tule olemaan – eikä tiedä tuleeko koskaan.